Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại TP Vinh Nghệ An  - Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Kế toán doanh nghiệp tại Nghệ An  - Tư vấn Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Vinh
Tư vấn luật doanh nghiệp
 • Thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2018

  Tư vấn Blue xin hướng dẫn doanh nghiệp cách chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2018 tại Sở giáo dục và đào tạo nơi triển khai kinh doanh hoạt động trung tâm ngoại ngữ như sau: Tham khảo thủ tục ==> Thành ...

  Tư vấn Blue xin hướng dẫn doanh nghiệp cách chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2018 tại Sở giáo dục và đào tạo nơi triển khai kinh doanh hoạt động trung tâm ...

 • Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

  Trong quá trình hoạt động, do việc thay đổi chủ sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp hay để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh mà công ty tiến hành thay đổi tên gọi. Căn cứ theo nghị định 78/2015/NĐ-CP tư vấn Blue xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ...

  Trong quá trình hoạt động, do việc thay đổi chủ sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp hay để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh mà công ty tiến hành thay đổi tên gọi. Căn cứ theo nghị định 78/2015 ...

 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

  Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ tr ...

  Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tron ...

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam với chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vốn của mình để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên lãnh thổ Việt Nam. Tư vấn Blue xin h ...

  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam với chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vốn của mình để tiến hành hoạt động sản xuất, kin ...

 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

  Sau nhiều năm hoạt động, Công ty tư vấn Blue tự hào là một trong những hãng luật có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá tr ...

  Sau nhiều năm hoạt động, Công ty tư vấn Blue tự hào là một trong những hãng luật có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như ...

 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự áp dụng chung tất cả ngành nghề

  Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục pháp lý , trong bài viết này tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự áp dụng chung tất cả ngành nghề như sau: Hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ đ ...

  Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục pháp lý , trong bài viết này tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự áp dụng chung tất cả ngành nghề như sau: Hồ sơ đăng ký ba ...

 • Thủ tục thành lập công ty xây dựng

  Công ty xây dựng (nhà thầu xây dựng) là đơn vị, tổ chức có đầy đủ chức năng, năng lực xây dựng để ký kết trực tiếp hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư để nhận thầu một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn Bl ...

  Công ty xây dựng (nhà thầu xây dựng) là đơn vị, tổ chức có đầy đủ chức năng, năng lực xây dựng để ký kết trực tiếp hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư để nhận thầu một loại công việc hoặc toàn bộ công vi ...

 • Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết này tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi người đại diệ ...

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết này tư ...

 • Tư vấn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Đây là những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh ...

  Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Đây là những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể ...

 • Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của công ty mẹ. Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động xúc tiến kinh doanh của ...

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của công ty mẹ. Doanh nghiệp có ...