Điều chỉnh và thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc để thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang một lĩnh vực khác. Tuy nhiên thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể gây ra những khó khăn nhất định do việc thay đổi nhà đầu tư hoặc bổ sung một số điều khoản mới giữa các bên liên quan. Bài viết hôm nay tư vấn Blue xin được gửi đến quý vị các nội dung liên quan đến điều chỉnh và thay đổi giấy chứng nhận đầu tư như sau.

dieu chinh

Hình minh họa

Điều kiện thay đổi giấy phép đầu tư

Quy mô hoạt động của các công ty nước ngoài tại Việt Nam giúp cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện để tự thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cần do đó với các nội dung thay đổi đơn giản thời gian xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cũng không quá lâu. Nhưng với các nội dung thay đổi phức tạp việc nếu không dự liệu trước các điều kiện cần đáp ứng khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì việc tự thực hiện thủ tục sẽ gặp phải vướng mắc không đáng có dẫn đến hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bị từ chối, cụ thể

Thứ nhất đối với nội dung được các doanh nghiệp nước ngoài thay đổi nhiều nhất là mục tiêu thực hiện dự án, nội dung này luôn đi kèm với việc thay đổi quy mô đầu tư đồng thời công ty phải thực hiện việc sửa đổi bản đề xuất đầu tư cho phù hợp với quy định pháp luật. Nhiều công ty nước ngoài còn thực hiện việc điều chỉnh mục tiêu dự án đồng thời với thay đổi tiến độ thực hiện dự án dẫn đến các cam kết về tiến độ thực hiện dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban đầu không thực hiện được. Khi đó người thực hiện thủ tục cần hiểu và giải trình đủ các lý do hợp lý để cơ quan quản lý đầu tư hiểu và chấp thuận các nội dung sửa đổi mà công ty bạn đề xuất trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ hai việc triển khai dự án luôn gắn liền với cam kết về tiến độ góp vốn, hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường hoặc các điều kiện về lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do vậy khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp phải báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ này đồng thời lường trước việc tác động của nội dung sửa đổi trên GCN đăng ký đầu tư có còn phù hợp với các cam kết sẵn có hay không để từ đó đề xuất thêm các nội dung thay đổi cho logic. Một số vướng mắc thường gặp bao gồm: Lỗi chưa góp đủ vốn góp thực hiện dự án; Lỗi không triển khai hoạt động dự án theo tiến độ thực hiện dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Lỗi không thực hiện báo cáo tác động môi trường đối với các doanh nghiệp thuộc điều chỉnh tại nghị định 18/2015/NĐ-CP; Lỗi phân bổ nguồn vốn đầu tư không hợp lý khi tăng vốn đầu tư của dự án; Lỗi thuê nhà xưởng không đủ điều kiện cho thuê theo Luật kinh doanh bất động sản;…

Quy định hiện hành điều chỉnh thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Quy định hiện hành điều chỉnh thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được ghi nhận tại nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 về thủ tục đăng ký đầu tư và điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Hay thường gọi là Giấy chứng nhận đầu tư). Theo đó công ty vốn nước ngoài khi điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư thuộc một trong các mục đã nêu ở phần đầu bài viết phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo danh mục hồ sơ quy định tại nghị định 118. Bao gồm:

– Thứ nhất là bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật các nội dung thay đổi áp dụng cho trường hợp công ty vốn nước ngoài thay đổi đăng ký đầu tư đồng thời với thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi cổ đông công ty đồng thời với việc thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hoặc công ty vốn nước ngoài đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đồng thời với việc bổ sung mục tiêu thực hiện dự án.

– Thứ hai là bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp và giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản mới nhất.

– Thứ ba là bản sao quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh áp dụng cho công ty nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Như vậy nhà đầu tư phải xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

– Thứ tư là văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ban hành theo thông tư 20/2015/TT/BKHĐT.

– Thứ năm là báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Thứ sáu là bản sao báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất nếu có.

– Thứ bảy là Quyết định về việc điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư của nhà đầu tư;

– Thứ tám là các tài liệu cần có áp dụng cho từng nội dung điều chỉnh

Ví dụ: Công ty đăng ký thay đổi nhà đầu tư phải cung cấp giấy tờ chứng thực của nhà đầu tư quy định trong Luật đầu tư.

Hoặc công ty đăng ký tăng vốn đầu tư phải cung cấp báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư và giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Hoặc công ty đăng ký thay đổi địa điểm triển khai dự án phải cung cấp giấy tờ về địa điểm mới bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);
Nhìn vào danh mục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh bạn có thể thấy với mỗi nội dung thay đổi mà công ty vốn nước ngoài cần phải lập hồ sơ khác nhau. Danh sách tài liệu này đều được ghi nhận chi tiết trong nghị định 118.

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện nay là 15 ngày kể thời gian công ty nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ sai theo hướng dẫn của SKHĐT hoặc BQL khu công nghiệp. Pháp luật quy định cơ quan quản lý đầu tư sẽ phải ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu thấy hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chưa đúng trong vòng 03 – 05 ngày làm việc.

Những thông tin liên quan đến điều chỉnh và thay đổi giấy chứng nhận đầu tư quý vị có thể liên hệ với tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận