Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế là công việc cực kỳ cần thiết, là cách duy nhất để xác lập quyền sở hữu và độc quyền đối với mỗi phát minh mới của con người. Đăng ký độc quyền sáng chế có thể mang lại lợi nhuận kinh tế lớn cho chủ sở hữu của sáng chế đó thông qua việc độc quyền sản xuất công nghiệp thương mại hóa sáng chế đó hoặc nhượng quyền, bán sáng chế đó cho tổ chức, cá nhân khác. Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Hình minh họa

Hình minh họa

Khái niệm và điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên

Văn bằng bảo hộ sáng chế được chia thành hai loại đó là Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Với loại văn bằng bảo hộ sẽ tương ứng với những điều kiện khác nhau:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: Có tính mới, Có trình độ sáng tạo, Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây: Có tính mới, Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế bao gồm

Theo Luật Sở hữu trí tuệ không phải tất cả các lĩnh vực công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế. Cụ thể là:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Tư vấn hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu;
 • Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 • Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân nếu chủ sở hữu là cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ sở hữu là tổ chức;
 • Biên lai nộp phí, lệ phí;
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu sáng chế ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành các thủ tục;

Thủ tục xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế 

Thẩm định hình thức: Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở Hữu Công Nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ.

Yêu cầu thẩm định nội dung: Đây là công đoạn chủ đơn phản hồi lại Cục sở hữu trí tuệ về yêu cầu thẩm định nội dung đơn, Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu sẽ làm nhiệm vụ thông báo và hướng dẫn phản hồi các yêu cầu từ chủ đơn lên Cục SHTT.

Thẩm định nội dung: Là công đoạn đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ sáng chế sau 18 tháng thẩm định.

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

Nếu quý vị còn vướng mắc về Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, hãy liên hệ tư vấn Blue qua hotline  0974 208 518 – 0947 502 028 để được tư vấn miễn phí

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận