Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền quan trọng của cá nhân, tổ chức, cơ quan đối với tài sản trí tuệ mà mình tạo lập lên.  Đăng ký sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Trong bài viết này tư vấn Blue chia sẻ những nội dung thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ như sau:

Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký Sở hữu trí tuệ 

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn thủ tục Đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc Đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối khi Đăng ký sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan
Hình minh họa

Hình minh họa

Các dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ gồm:

 • Tư vấn và đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn và đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn và đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Tư vấn và đăng ký chỉ dẫn địa lý.
 • Tư vấn và đăng ký bản quyền tác giả.
 • Tư vấn và chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và nhượng quyền thương mại.

Nội dung của dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ bao gồm 

 • Thứ nhất là tư vấn cá vấn đề liên quan đến việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản của mình.
 • Thứ hai là đại diện cho cá nhân, tổ chức, cơ quan sở hữu tài sản trí tuệ thực hiện việc xác lập và đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thứ ba là các nội dung dịch vụ liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ.

Mọi vấn đề vướng mắc về đăng ký sở hữu trí tuệ, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận