Tư vấn xuất khẩu hàng hóa

Câu hỏi: Công ty em mới có đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài, anh/chị tư vấn giúp em phải làm thủ tục với hải quan như thế nào và thuế phải nộp là gì? Xin cảm ơn! (Nguyễn Hữu Chính)

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến tư vấn Blue, trường  hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tham khảo thủ tục ==> Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

Hình minh họa

Hình minh họa

Thủ tục đăng ký hải quan

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo Điều 70 thông tư 38/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp cần soạn hồ sơ hải quan.

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

2. Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

3. Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm

Việc khai hải quan được thực hiện theo Điều 18 Thông tư 38/2015TT-BTC. Sau khi tiến hành khai hải quan cần đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng.

Ngoài ra, tại Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó. Như vậy, công ty có thể làm hồ sơ để được hoàn thuế theo quy định.

Khi công ty bạn thực hiện xuất khẩu thì phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn có thể tham khảo quy định tại

  • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016;
  • Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  • Nghị định 122/2016/NĐ-CP quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa va mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Về cách viết hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu:

Được thực hiện theo Thông tư 39/2014/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC, Công văn 1839/TCT-CS của Tổng cục thuế. Theo đó, không còn quy định về hóa đơn xuất khẩu, do đó, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, sử dụng hóa đơn GTGT (đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) và hóa đơn bán hàng (đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp).

Nếu công ty bạn khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài thì sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Mọi vấn đề vướng mắc về thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, và thông tin pháp lý liên quan, hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận