Quy trình và thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Trong thời đại công nghệ như hiện nay, việc đưa một sáng chế vào giải quyết công việc theo một phương pháp mới rất được khuyến khích. Sáng chế có khả năng ứng dụng cao không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho việc thực hiện các công việc mà còn mang lại nhiều lợi ích không nhỏ cho chủ sở hữu sáng chế. Hiểu rõ được tầm quan trọng ấy nên bài viết hôm nay tư vấn Blue xin được chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến hoàn tất quy trình và thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế như sau.

sc

Hình minh họa

Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế

– Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

– Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

– Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố

– Thời hạn bảo hộ đối với bằng độc quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.

Thành phần hồ sơ

– Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

– Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

– Yêu cầu bảo hộ (02 bản);

– Các tài liệu có liên quan (nếu có);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Các yêu cầu khi đăng ký sáng chế

Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký sáng chế:

– Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký sáng chế đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

– Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

– Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;

– Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;

– Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Những lưu ý quan trọng khi đăng ký bảo hộ sáng chế:

– Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích;

– Làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai), đại diện trong việc nộp đơn yêu cầu bảo hộ;

– Theo dõi quá trình thực hiện nộp đơn và phản hồi đơn.

Những tài liệu khách hàng cần cung cấp

– Tên Sáng chế/ Giải pháp hữu ích.

– Mô tả kỹ thuật vắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có);

– Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/Giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế;

– Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;

– Họ tên, địa chỉ, điện thoại, của tổ chức/cá nhân có Sáng chế/Giải pháp hữu ích cần đăng ký, và đồng tác giả (nếu có);

Trên đây là các nội dung về đăng ký bảo hộ sáng chế mà chúng tôi tổng hợp được. Tất cả các vấn đề về quy trình và thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế mà quý vị còn chưa rõ có thể liên hệ ngay với tư vấn Blue Nghệ An để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận