Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh nhu cầu giảm vốn điều lệ công ty theo thì việc tăng vốn điều lệ công ty để nâng cao quy mô cũng là một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Để giúp quý vị hiểu thêm về vấn đề tăng vốn điều lệ cho công ty, bài viết hôm nay tư vấn Blue xin được gửi đến quý vị những thông tin liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sau.

tient

Hình minh họa

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, để tăng vốn điều lệ, công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động.

Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

c) Chào bán ra công chúng;

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Tuỳ theo các trường hợp mà thành phần hồ sơ có sự khác biệt như sau:

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ, hồ sơ gồm:

  • Thông báo tăng vốn điều lệ;
  • Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  • Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế ( bản gốc)

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán, hồ sơ gồm:

  • Thông báo tăng vốn điều lệ.
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế( bản gốc).
  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ là dòng vốn thực góp được đẩy vào thị trường. Do vậy, với việc quy định cụ thể hồ sơ , trình tự, thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, Luật Doanh nghiệp đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết để khơi thông nguồn vốn doanh nghiệp đưa vào nền kinh tế.

Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, quý vị có thể liên hệ ngay với công ty tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận